Közgyűlés 2016

 Hírek, információk  |   2016. május 03., kedd

Tisztelt Tagunk!

2016. a jogszabályi változások éve – legalábbis ami az elektromos cigaretta helyzetét illeti. Egyesületünk életében részben a jogszabályi változások kényszere hatására nélkülözhetetlenné vált, hogy tagjaink meghozzanak szükséges döntéseket, ezért ennek érdekében, ezúton összehívom a Villanypára Egyesület Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:

Művelődési ház
(Dóc, Alkotmány u. 21.)

A Közgyűlés időpontja:

2016. május 28., szombat, 15:00 óra
Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, a megismételt Közgyűlést változatlan helyen az alábbi időpontban tartjuk meg:

2016. május 28., szombat, 16:00 óra
Amennyiben megismételt Közgyűlés lefolytatására kerül sor, úgy az a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakról
  2. Alapszabály megtárgyalása és megváltoztatása Az Alapszabály megújításának oka az új Ptk. változásainak és a dohányzást érintő egyéb jogszabályok változásainak megfelelően összhangba kell hozni alapszabályunkat a törvényi rendelkezésekkel.
  3. Tisztújítás
  4. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel arra kérlek, hogy lehetőségedhez mérten, a Közgyűlésen vegyél részt.

Dóc, 2016. május 3.

Üdvözlettel:

Ficsor Zoltán
elnök