Törvény módosító javaslat (FRISSÍTVE!)

 Hírek, információk  |   2015. november 05., csütörtök

Képviselők csatlakozását várjuk!

A Villanypára Egyesület az alábbi törvény módosító javaslatot teszi közzé. Egyben felhívja a figyelmet arra hogy az itt tárgyalt módosítások a törvénytervezet által okozott károk enyhítésére tett minimumot tartalmazzák.

Nem lehet egy egész ipar, és kereskedelmi ágat úgy szabályozni hogy nem ülnek le egyeztetni sem a gyártók, sem a forgalmazók sem a törvénytervezetben érintett felhasználók képviselőivel. A jövőbe vetett hittel, a demokráciába vetett bizalommal, a jogainkért és a még dohányzó embertársainkért aggódva adjuk mindezt közre, egyben várjuk és reméljük, hogy országgyűlési képviselők támogatják kezdeményezésünket.

Benyújtásra került T/7404 számon az Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek változása alapján módosítottuk alábbi javaslatunkat.

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 40. § alapján az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló ……. számú törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó  j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

1.    A 31. § (1) módosul az alábbiak szerint:

„(1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni”

helyett:

„(1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni”

Indoklás:
Az elektronikus cigaretta használatának korlátozására nincs egészségszakmai érv. Tudományos kutatások sora bizonyította, hogy használatuk során a passzív dohányzáshoz hasonló módon ható ártalmak nem mutathatóak ki. A használat során keletkező gőz csak látszólag hasonlatos a cigaretta füstjéhez, miközben abban egészségre ártalmas anyag nem, vagy egészségügyi határértéket megközelítő mértékben nem található. Erre tekintettel a szabályozás ilyen formája nem indokolt.

Ugyanakkor tény, hogy az elektromos cigaretta használója – a dohányzáshoz képest – nagyságrendekkel kevesebb káros hatásnak van kitéve – még akkor is, ha ezzel egyben nikotin fogyasztó. (Az eszköz használatának ez az egyik fő mozgató rugója.)  A rendelkezés – változatlan formában – a törvény erejével irányítja a nem dohányzót a dohányzók közé, hogy ott a passzív dohányzás köztudottan ártalmas hatásainak legyen kitéve. Ezáltal a törvényjavaslat nem védi az egészséget, hanem ezzel éppen ellenkezőleg, károsítja azt.

2. A törvényjavaslat 35. § 7/F. § az alábbiak szerint módosul:

"7/F. § Az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon távértékesítése tilos."

helyett

"7/F. § Az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon távértékesítése – a kifejezetten erre a célra létrehozott szakboltok kivételével – tilos."

Indoklás:
Az elektronikuscigaretta jellemzően nagy értékű eszköz, mely értékesítése nem nélkülözheti az értő, szakmailag felkészült kereskedelmi egységeket. Ugyanakkor a szakmai kompetencia megléte esetén semmi nem indokolja a távértékesítés korlátozását.

3.    A törvényjavaslat 7/H. § törlésre kerül:

„7/H. § A 2-4/A. § rendelkezéseit az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára is alkalmazni kell.”

Indoklás:
Az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz esetében – mely nem tartalmaz nikotint – nincs semmiféle olyan társadalomra káros hatás, mely indokolttá tenné használatának korlátozását. A legfrissebb tudományos kutatási eredmények azt mutatják, hogy a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata hathatós segítséget nyújthat a dohányzásról leszokni vágyóknak, miközben a „gőzt” passzívan belélegzők számára nincs ártalmas hatással.

4.    A törvényjavaslat 65. § módosul:

Az Fdvtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem, és a 3. § 8. pont m) alpontja szerinti termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható.”

helyett:

Az Fdvtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem, és a 3. § 8. pont m) alpontja szerinti termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban, vagy kizárólagosan ennek a termékkörnek a forgalmazására létrehozott szakboltban folytatható, akár távértékesítéssel is.”

Indoklás:
Az elektromos cigaretta értékesítése – tekintve, hogy nagyobb, esetenként több tízezer forint értékű, speciális tudást igénylő termék – nem nélkülözheti a szakmailag felkészült, tanácsadással is rendelkezésre álló kereskedőt. A dohányboltban ezzel szemben jellemzően hozzáértést nem igénylő, előre csomagolt és a fogyasztók által ismert termékek értékesítése – egyszerű továbbadása – történik. Emiatt – miközben a dohánybolti értékesítés lehetősége megmarad – szükséges, hogy a vásárlók speciális szakboltokban tájékozódhassanak és vásárolhassanak ebbe a termékkörbe tartozó termékeket.

Budapest, ma.

Aláírót keresünk!

Kérjük, ha ismerettségi körödben van országgyűlési képviselő, akkor hívd fel figyelmét kezdeményezésünkre és – miután egyeztettél vele erről – add meg elérhetőségét az info@vaper.hu címre, egyesületünk számára, hogy egyeztethessünk vele.