Az elektromos cigaretta életeket menthet! Tiltakozzunk a betiltása ellen!

 Hírek, információk  |   2013. január 21., hétfő

A nikotin tartalmú elektromos cigaretta nem dohánytermék. Az elektromos cigaretta használata, megtévesztő elnevezése ellenére, nem dohányzás. A nikotin tartalmú e-cigaretta használata során nem keletkezik égéstermék, a belélegzett pára összetétele nem tartalmaz olyan kemikáliákat, melyek a hagyományos dohánytermékekben megtalálhatók, továbbá nem tartalmaz bizonyítottan rákkeltő anyagokat sem.

Az elektromos cigaretta használatával a zárt térbe kerülő aeroszolok és illékony szerves vegyületek, például propilén glikol, aromaanyagok és nikotin, mennyisége olyan alacsony, hogy ezek nem veszélyeztetik a közelben tartózkodók egészségét, de még az elektromos cigarettát használóét sem. Az elektromos cigaretta nem kockázatos a harmadlagos dohányzás szempontjából sem.

Az elektromos cigarettát használók felnőtt, dohányzó emberek, nem kisiskolások, és nem éppen rászokni készülő anti-dohányosok. Olyan emberek választják az elektromos cigarettát, akik valamely módon jobbá kívánják tenni életüket, megőrizni egészségüket, odafigyelve környezetükre, és akiknél sem az önleszoktatás, sem más leszoktató terápia vagy eszköz nem járt eredménnyel.

Az elektromos cigaretta újszerű, gyorsan fejlődő, műszakilag tökéletesedő találmány, amely lényegében az egyetlen olyan rekreációs célú eszköz, amely minden összetevőjében helyettesíteni képes a dohányzást úgy, hogy eközben mentes annak egészségre és környezetre káros összetevőitől. Magyarországon 15-20 ezer, Európában 6-7 Millió fogyasztó van, akik többsége sikerrel és rövid idő alatt, szenvedések nélkül volt képes megszabadulni a cigarettától.

Magyarországon a nikotin tartalmú e-cigaretta utántöltők forgalmazása az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság által kiadott állásfoglalás alapján, pusztán a töltőanyag nikotintartalma miatt, a gyógyszertörvény hatálya alá tartozik, így a forgalmazónak rendelkeznie kellene a farmakológiai hatású nikotin kezeléséhez szükséges engedélyekkel. Azonban ilyen engedélyek beszerzésére ma, Magyarországon sem jogi, sem gyakorlati értelemben nem lehetséges. Tehát, a magyar szabályozás a törvény erejével sorol a gyógyszerek közé egy semmilyen betegséget sem gyógyító terméket és egyúttal lehetetlenné teszi az engedély kiadását.

Az érvényes szabályozás ugyanekkor kiemeli a gyógyszertörvény hatálya alól az összes dohányterméket. Azaz, lehetővé teszi egy bizonyítottan egészség- és környezetkárosító termék forgalmazását, de lehetetlenné egy annak káros hatásaitól mentesítő terméket. Szentesíti egy potenciálisan halálos termék forgalmazását és üldözi egy potenciálisan életmentő eszközét. A jogalkotási folyamatot a magyar elektromos cigarettafogyasztó társadalom kriminalizálása koronázza meg: 2013. július 1-én lép hatályba a módosított a Büntető Törvénykönyv, mely szerint az elektromos cigarettához használt nikotinos töltőfolyadék – mint amire a gyógyszertörvény vonatkozik – forgalmazása, és egy személy szükségleteit meghaladó mértékű birtoklása bűncselekménynek számít majd.

A törvénymódosítás ilyen módon hátrányba hozza azokat a potenciális elektromos cigaretta fogyasztókat is, akik ma még dohányoznak, vagy a cigarettáról már sikerrel váltottak és aktív elektromos cigaretta felhasználók. Ezen túlmenően a változás negatív hatásai mind a gazdasági, mind a népegészségügyi oldalon megmutatkoznak majd.

Megemlítendő az elektromos cigarettát használók és közösségeik demoralizálása, a maguk és környezetük egészségének és ezen keresztül életének veszélyeztetése, visszaterelésük a dohánytermékekhez, a hazai forgalmazók a magyar gazdaságból való kikerülése, egy ellenőrizhetetlen és veszélyes piac kialakulása.

Amennyiben nem készül külön szabályozás az elektromos cigaretta tárgykörében, úgy értelmileg, jogilag, és erkölcsileg egyaránt kifogásolható helyzet alakul ki, hiszen:

Az elektromos cigarettát jelenleg használók felnőtt, előzőleg dohányzó emberek, akiktől egy logikailag ellentmondásos és az alapvető jogérzékkel is ellentétes szabályozás veszi el azt az eszközt, amely sikeresen segítette őket a dohányzás abbahagyásában.

Nincs bizonyíték arra nézve, hogy az elektromos cigaretta akárcsak kis mértékben is elősegíti a kiskorúak, vagy a nemdohányzók rászokását az elektromos cigarettára és különösen nem a hagyományos dohánytermékekre.

Az elektromos cigaretta megjelenése óta világviszonylatban, húszmillió használó mellett sincs bizonyíték vele összefüggésbe hozható betegség, vagy haláleset bekövetkezésére.

Bizonyíték van viszont, hogy hatékonyan segíti az akár évtizedek óta dohányzó embereket, a dohányzás káros anyagainak elkerülésében és a dohányzás teljes elhagyásában.

Bizonyíték van rá, hogy hatékony a nikotinfüggő emberek, nikotinbevitelére, miközben sem saját, sem környezetük egészségét nem rombolják.

Bizonyíték van arra, hogy akár külső segítség nélkül is, a bevitt nikotinmennyiséget az elektromos cigarettát használó önmaga csökkenti, esetenként teljesen elhagyja.

A magyar jogalkotóktól olyan szabályozás megalkotását várjuk, mely

egyrészről elismeri, hogy

1. az elektromos cigaretta, mint inhalációs eszköz megfelel a dohányzó, felnőtt emberek nikotinpótlására, a hagyományos dohányzás során a szervezetbe jutó bizonyítottan káros, és sok esetben rákkeltő anyagok teljes mellőzésével.

2. az elektromos cigaretta nem gyógyszer, nem vonható egy szabályozás alá a gyógyászati készítményekkel.

másrészről, a jog eszközeivel biztosítja az alábbiakat:

1. Magyarországon legálisan lehessen hozzájutni olyan nikotintartalmú utántöltő folyadékokhoz, amelyek nikotintartalma megfelelő a dohányzás által bevitt nikotin pótlására.

2. a hazai piacon kapható utántöltő folyadékok ellenőrzött minőségű forrásból származzanak.

3. megakadályozza, és nem elősegíti az ellenőrizhetetlen minőségű és származású termékek forgalmazását.

Mindenekelőtt pedig, tiszteletben tartja a magyar fogyasztók jogait a szabad választásra a kármegelőzés érdekében.

Álláspontunk szerint, a jogbiztonság és a népegészségügyi érdek is azt kívánja, hogy a problémakörben érintett valamennyi fél céljait és érdekeit feltáró, a racionalitás kritériumainak megfelelő, egyértelmű és világos, igaz tényeken, szakmai érveken és magyarázatokon nyugvó szabályozás szülessen.

A szabályozástól a következőket várjuk:

1. A Magyarországon kapható silány minőségű elektromos cigaretták, és törvénytelen árusítóhelyek drasztikus visszaszorulását.

2. Az ellenőrizhetetlen, internetes kereskedelem mértékének csökkenését és a helyi, ellenőrizhető és legális kereskedelmi résztvevők megjelenését.

3. A hazai dohányzók számának jelentős csökkenését, ezáltal életkörülményeik, egészségük, közérzetük drasztikus javulását.

4. A passzív dohányzás által okozott károk jelentős enyhülését.

5. A fiatalkorúak hozzájutásának megakadályozását.

Úgy véljük, hogy az elmúlt időszakban a dohányzás visszaszorítása érdekében jó és határozott döntések történtek, melyek logikus és szükségszerű folytatása a fentebb leírtaknak megfelelő szabályozás megalkotása.

A petíció megtalálható és aláírható ide kattintva!

Végveszélyben az e-cigaretta! – Petíció a készülő EU direktíva ellen. (IG-ED)