Közgyűlés

 Hírek, információk  |   2021. április 13., kedd

Ficsor Zoltán, mint az egyesület elnöke ezúton tájékoztatom az Egyesület Tisztelt Tagjait, hogy az ülés tartása nélküli döntéshozatal (írásbeli szavazás) szabályai a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglalt szabályokkal megegyezően kerülnek megállapításra, az ülés tartása nélküli döntéshozatal (írásbeli szavazás) ezen rendelet szabályai szerint történik.

 

Ennek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. § (2) és (4) bekezdése – melyek alkalmazandóak az ülés tartása nélküli döntéshozatal (írásbeli szavazás) során – az alábbiakat tartalmazza:

„3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.”

A szavazó lapokat az aktív tagok, postán vagy személyes kézbesítés útján kapják meg. Kérek mindenkit hogy a szavazó lapokat a lehető laghamarabb jutassa vissza részünkre.

Üdvözlettel:

Ficsor Zoltán

elnök